Marek Belka
Krzysztof Bielecki
Jerzy Buzek
Włodzimierz Cimoszewicz
Jarosław Kaczyński
Lech Kaczyński i Andrzej Olechowski
Bronisław Komorowski
Aleksander Kwaśniewski
Kazimierz Marcinkiewicz
Tadeusz Mazowiecki
Leszek Miller
Józef Oleksy
Jan Olszewski
Waldemar Pawlak
Hanna Suchocka
Lech Wałęsa
Grafiki z teki Galeria Karykatury. Polityce polscy (prezydenci i premierzy) w karykaturach Zbigniewa Olchowika (2017) - ISBN 978-83-63404-24-6 - wyd. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. 2018 ©.